MAAK HET LICHTER ! INLOOPHUIS TOON WAALWIJK

Fantastisch nieuw bedrag!


22 -6-2020


Vanmorgen werd het inloophuis TOON letterlijk met een “Maakhetlichter “ momentje aangenaam verrast.
De aktie “ Maakhetlichter “, startte op zaterdag 8 februari met de presentatie van de CD en een optreden van Jan Marie Wouters en Jan Diependaal in het inloophuis.

De gulle gevers voor de CD aktie voor het inloophuis TOON hebben tot nu toe een mooi bedrag bij elkaar gebracht.

De cheque ter waarde van € 1.250,- werd door de voorzitster mevrouw Sommer dankbaar in ontvangst genomen.

Inmiddels zijn er ruim 100 CDs geschonken aan donateurs die € 10,- of meer hebben gedoneerd.
Een oproep aan allen die nog willen doneren, het mag nog steeds.
De aktie “Maakhetlichter “ loopt gewoon door want het inloophuis TOON kan uw steun nog steeds heel goed gebruiken.

IMG_150733101aa3-2514-4d67-ae1a-d9a55c3554bd47919f67-7f79-48e9-9e31-39f5194b0242